Aeshna mixta (Latreille, 1805)

photo alain Roujas - galerie-insecte.orgAeshna mixta Latreille, 1805