Osmia cornuta (Latreille, 1805) femelle

photo P. Goujon