Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)
forme noire

photo P. Goujon