La Xylote indolente Xylota segnis (Linnaeus, 1758)

photo P. Goujon