Zanthojoppa lutea (Gravenhorst, 1829)

photo J.Fereol - aramel.free.fr